Evaluare, Valoare şi Raportul de Evaluare

Valoareiojh

 • Procesul de estimare a valorii unui activ sau a unei datorii;
 • Suma care reprezinta o concluzie asupra valorii sau o estimare a valorii.
 • Rezultatul evaluarii este prezentat intr-un Raport de EVALUARE.

Raport de evaluare 2000px-document-passed-svg

 • Raportul de Evaluare este un document detaliat ce contine materialele examinate si analizele realizate pentru a ajunge la concluzia privind valoarea imobilului/bunului evaluat;
 • La raportul de evaluare se anexeaza fotografii realizate la inspectia imobilului/bunului.
 • Raportul de evaluare comunica destinatarului o concluzie asupra valorii si elemente relevante asociate acesteia.
 • Sinteza Evaluarii este un rezumat al valorii, ce contine succint datele importante din raportul de evaluare.

Membru corporativ ANEVAR h

 • Persoana juridica, constituita sub forma de societate comerciala, cu sediul in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, care presteaza servicii de evaluare si este interesata in promovarea si dezvoltarea profesiei de evaluator.
 • Calitatea de membru corporativ se dovedeste prin autorizatia de membru corporativ emisa de ANEVAR.
 • Societatea GCT EVAL este Membru corporativ ANEVAR.

 

 • Evaluator
  O persoana fizica sau juridica ce are calitatea de evaluator autorizat in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, aprobata prin Legea nr. 99/2013, cu modificarile ulterioare.
 • Evaluator cu specializare EPI
  Persoana fizica, membru titular ANEVAR, cu competente in evaluarea proprietatilor imobiliare, dovedite cu legitimatia si parafa emise de Asociatie.
 • Evaluator cu specializare EI
  Persoana fizica, membru titular ANEVAR, cu competente in evaluarea intreprinderii, a fondului de comert si a altor active necorporale, dovedite cu legitimatia si parafa emise de Asociatie.
 • Evaluator cu specializare EBM
  Persoana fizica, membru titular ANEVAR, cu competente in evaluarea bunurilor mobile, dovedite cu legitimatia si parafa emise de Asociatie.
 • Evaluator cu specializare VE
  Persoana fizica, membru titular ANEVAR, cu competente in verificarea evaluarii, dovedite cu legitimatia si parafa emise de Asociatie.

Specialistii GCT EVAL sunt evaluatori ANEVAR autorizati pe domeniile: k

 • Evaluarea Proprietatilor Imobiliare – specializare EPI
 • Evaluarea Bunurilor Mobile – specializare EBM
 • Evaluarea Intreprinderilor – specializare EI
 • Evaluator Verificator – specializarea VE-EPI

Rapoartele de evaluare se intocmesc cu respectarea Legislatiei in vigoare la data evaluarii

Rapoartele de evaluare, pentru a fi valabile si pentru a-si produce efecte, vor fi intotdeauna semnate de specialistii societatii GCT EVAL.

Inspectiile vor fi efectuate de catre specialistii societatii, ingineri sau economisti.

TIPURI de VALORIvalue

 • Valoarea de piata
  Suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, intre un cumparator hotarat si intre un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere.
 • Valoarea justa
  Pretul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii intre parti identificate, aflate in cunostinta de cauza si hotarate, care reflecta interesele acelor parti. Pentru utilizare in raportari financiare in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara, valoarea justa are o semnificatie diferita.
  IFRS 13 precizeaza „Valoarea justa este pretul care ar fi incasat pentru vanzarea unui activ sau platit pentru transferul unei datorii intr-o tranzactie reglementata intre participantii de pe piata, la data evaluarii.”
 • Valoare contabila
  Valoarea la care un activ este recunoscut in situatiile financiare ale unei entitati dupa ce se deduc: deprecierea (amortizarea) cumulata si pierderile cumulate din depreciere.
 • Valoarea impozabila
  Valoarea impozabila este un tip al valorii estimat in scopul impozitarii cladirilor
  „Evaluarea in scopul stabilirii valorii impozabile a unei cladiri poate fi realizata numai de catre evaluatori autorizați avand specializarea evaluarea proprietatii imobiliare (EPI) sau de catre un membru corporativ, caz in care raportul trebuie intocmit de unul sau mai multi evaluatori avand specializarea EPI.”
 • Valoare de investitie
  Valoarea unui activ pentru proprietarul acestuia sau pentru un proprietar potential, pentru o anumita investitie sau in scopuri de exploatare.

 

Proprietatile Imobiliare – BUNURI Imobile
DEFINITII

Bunurile imobilemodern-small-house-3d-model-3ds
Conform art. 537 din COD CIVIL
„Sunt imobile terenurile, izvoarele si cursurile de apa, plantatiile prinse în radacini, constructiile si orice alte lucrari fixate în pamant cu caracter permanent, platformele si alte instalatii de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental, precum si tot ceea ce, in mod natural sau artificial, este încorporat in acestea cu caracter permanent.”

Cladire house
„Orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea sau de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele de asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite. Incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.”

 

 

Bunuri mobile hero-machinery

Conform art. 539 din Cod Civil
„Bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile.”
Bunurile mobile sunt  bunurile corporale şi necorporale caracterizate prin mobilitatea lor.

Exemple de bunuri mobile, care sunt solicitate a fi evaluate mai frecvent, sunt:

 • maşini, utilaje, echipamente, mijloace de transport;
 • stocuri de materii prime, materiale;
 • obiecte de inventar;

 

tumblr_static_full-heavy-equipment-page-image

Acte necesare pentru EVALUAREA Proprietatilor Imobiliare office folders on a white background

 • Acte de proprietate:
 • (CVC, Autorizatie de Construire, orice alt act ce face dovada proprietatii)
 • Extras de carte funciară
 • Fişa bunului imobil
 • Relevee
 • Copie carte de identitate sau Copie Certificat de inregistrare Fiscala beneficiar

Acte necesare pentru EVALUAREA Bunurilor Mobile

 • autoturisme, utilaje, autoutilitare.
 • Act de proprietate – factura, contract vanzare-cumparare (orice alt act ce face dovada proprietatii Bunului Mobil); Carte de identitate autovehicul;
 • Certificat de inmatriculare;
 • Carnetul de service al autovehiculului;
 • Copie carte de identitate sau Copie Certificat de inregistrare Fiscala beneficiar
1. LEGISLATIE PRIVIND EVALUAREA Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 Legea nr. 99/2013 2. LEGISLATIE Privind Evaluarea si Reevaluarea Mijloacelor FIXE Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe OMFP nr. 3.471/2008 3. LEGISLATIE privind evaluarea pentru IMPOZITARE Legea 227/2015 a CODULUI Fiscal Titlul IX – Impozite si Taxe Locale NORMELE Metodologice de aplicare a Legii 227/2015 Ghidul de Evaluare GEV 500 – Determinarea Valorii de impozitare a cladirilor

 

Termenii de referinta ai evaluarii

1. Data evaluarii si data de referinta a evalurii

2. Scopuri ale evaluarii – evaluarile se pot realiza pentru diferite scopuri:

 • pentru vanzare,
 • pentru raportare financiara
 • pentru impozitare
 • pentru garantare bancara,
 • pentru aportul la capitalul societatilor
 • pentru despagubire, s.a.

3. Evaluarea se va face pornind de la urmatoarele informatii:
Pentru Proprietati Imobiliare

 • Acte de proprietate,
 • documentatie cadastrala,
 • extras de carte funciara pentru bunurile imobile – proprietati imobiliare;
 • decizia de impunere de la directia de taxe si impozite, s.a.

Pentru Bunuri Mobile

 • Acte de provenienta,
 • Facturi, contracte de vanzare cumparare,
 • Carti tehnice, s.a.

Documentele mentionate anterior se pun la dispozitia evaluatorului de catre clientul / beneficiarul raportului de evaluare;

4. Identificarea si inspectia bunurilor supuse evaluarii
Identificarea si inspectia bunurilor ce se evalueaza se face in prezenta beneficiarului sau a unui reprezentant al acestuia;
Cu aceasta ocazie se intocmeste un proces verbal de inspectie;

5. Termenul de realizare a serviciilor de evaluare
Societatea noastra va realiza serviciile de evaluare in termen de minim 3 zile lucratoare de la indeplinirea a celor 2 conditii cumulative de mai jos:

 1. de la data efectuarii inspectiei tuturor bunurilor si
 2. de la data primirii documentelor necesare evaluarii;

Pentru rapoartele realizate in regim de urgenta se vor achita taxe suplimentare;

6. Restrictii de utilizare si transmitere a raportului de evaluare
Rapoartele de evaluare realizate de catre societatea GCT EVAL reprezinta proprietatea societatii GCT EVAL si se adreseaza strict beneficiarului pentru care a fost realizat; Aceste rapoarte nu pot fi transmise unor terti decat cu acordul scris al GCT EVAL ;

Acesti termeni de referinta se stabilesc impreuna cu beneficiarul si se mentioneaza in contractul ce se incheie intre societatea de evaluare si beneficiar.

Etapele care se parcurg in evaluare

hh